Gmina Podegrodzie

Dziś jest:18 Lipiec 2018 Imieniny:Kamila, Karoliny, Roberta

AA
Pogoda: °C
Jesteś tutaj: Strona glownaAktualności

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

WIADOMOŚCI - Aktualnościwróć do listy wiadomości

Sesja Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 02 Marzec 2010

 

25 lutego 2010 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Podegrodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęto symbolicznym podziękowaniem dla strażaków z gminy Podegrodzie biorącym udział w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi na Haiti. Wójt Gminy Podegrodzie – inż. Stanisław Łatka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Podegrodzie – mgr Stanisławem Banachem podziękował za udział i poświęcenie w podjętych działaniach ratowniczych na Haiti. Wyrażając uznanie i gotowość ratowania życia oraz mierzenia się z ludzką tragedią gospodarz gminy wręczył symboliczne grawertony z podziękowaniami oraz upominki.               

                         

                                                                                        

 

 

Słowa uznania i podziękowania skierowane były do:
mł. kpt. mgr Zygmunta Łatki,
asp. sztab. Józefa Zygumnta,
st. ogn. Wiesława Klag
a,
asp. Jacka Migacza.

 

 

Podczas dalszych obrad podjęto m.in.:

1. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 r.

2. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XLII//2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009.roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

3. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu w zakresie realizacji remontu drogi powiatowej nr 1546 K Stadła - Długołęka-Świerkla - Przyszowa.

4. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 297/XL//2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Św. Kingi Szkole Podstawowej w Olszance.

5. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/XXX/2001 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania imienia Św. Jadwigi – Królowej Polski Gimnazjum w Brzeznej.

6. uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych przedszkola/szkoły, sposobu podziału tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.  

7. uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych  dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.   

8. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10.03.2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.

9. uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi.

10. uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezna na lata 2010-2018.

11. uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” zadania pn. „ Integracja społeczna poprzez doposażenie świetlic wiejskich w Mokrej Wsi  i  Naszacowicach.”.

12. uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” zadania pn. „ Podegrodzko wioska to daleko słynie… – akcja promocyjna Gminy Podegrodzie ”.

13.  uchwałę w sprawie najmu nieruchomości lokalowej położonej w Podegrodziu.

14.  uchwałę w sprawie zamiany gruntów położonych w Olszance.

15. uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.