Gmina Podegrodzie

Dziś jest:17 Lipiec 2018 Imieniny:Aleksego, Bogdana, Martyny

AA
Pogoda: °C
Jesteś tutaj: Strona glownaInwestycjeInwestycje w kapitał ludzkiProjekt "Nie bój się pomagać"

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Projekt "Nie bój się pomagać"

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  

 

 

Tytuł projektu: „Nie bój się pomagać…”

   

 
Realizator: Fundacja Europa

 

 

Partner: Gmina Podegrodzie

 

  

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 

 

 
Działanie: 9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Czas trwania projektu od 01.11.2009 do 30.04.2010

 

CEL PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest przeszkolenie 72 uczniów gimnazjum zamieszkujących wiejska gminę Podegrodzie w zakresie prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego
Cele szczegółowe
kształtowanie potrzeb reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego
·         kształtowanie pozytywnych i aktywnych postaw wśród uczniów z zakresu udzielania         
 pierwszej pomocy
·         wykształcenie u młodzieży gotowości niesienia pomocy poszkodowanym i jej 
 udzielania,
·         kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odwagi w niesieniu   
 pomocy,
·         upowszechnienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach 
 zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych,
·         nauka zachowania się w miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
 


GRUPA DOCELOWA

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:
·         uczeń klasy 1 – 3 Gimnazjum w miejscowości Brzezna lub Podegrodzie
·         osoba zamieszkująca na terenie wiejskiej gminy Podegrodzie 
 
 

FORMA WSPARCIA

 

·         Szkolenia pierwszej pomocy
- podstawowy kurs pierwszej pomocy – 16 godzin zajęć dla każdej z grup
- zajęcia odbywać się będą w grupach 12 osobowych
- ćwiczenia obejmować będą co najmniej 70% zajęć
- szkolenia będą prowadzone  w poszczególnych szkołach

 

 

BIURO PROJEKTU: Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, SZD Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa, I piętro
KONTAKT: Tel/fax 18 445 81 95, e-mail:
biuro@europaplus.pl, www.europaplus.pl